sâmbătă, 31 mai 2014

Le monastère de Krastova Gora

 Krastova gora (la Foret de la croix) figure parmi les plus grands foyers du christianisme en Bulgarie qui attire de nombreux pèlerins. Ce site est localisé dans les Rhodopes, à 60 km de Plovdiv, 40 km d’Asenovgrad et 6 km du village de Borovo, à une altitude de 1545 mètres, sur une clairière parmi une belle forêt.
Selon la légende, une particule de la croix de Jésus y aurait été enterrée, ce qui explique l’afflux de croyants de tout le pays. On raconte de nombreuses légendes sur ce lieu, toutes liées à la croix de Jésus et au miracle de la guérison.
Au début de cet ensemble de chapelles se trouve l’église Pokrov na Presveta Bogoroditsa (Linceul de Sainte Marie, Mère du Dieu) dont la construction fut achevée en 1995. De là, une allée mène au sommet d’une petite colline où sont situés des chapelles consacrées aux 12 apôtres.
En 1936 tsar Boris ІІІ donna au site une grande croix métallique de 99 kilogrammes dont une copie s’érige maintenant au plus haut de l’allée. Les gens croient aux puissances miraculeuses de la croix et ses capacités de traiter des maladies incurables. Près des chapelles se trouve une source qui d’après les légendes aurait aussi des vertus curatives.
Le nombre de pèlerins atteint son pic à la veille de Krastovden (Jour de la croix), le 14 septembre. Le 13 septembre chaque année des milliers de croyants viennent prier pour leur santé et assistent à la veille nocturne devant l’église Porkov Bogorodichen ou passent la nuit dans une des chapelles.
Situé dans une région de très belle nature, cet ensemble de chapelles attire les passionnés de la nature et des personnes à la recherche d’un lieu calme pour se détendre.
Dans le site il y a une boutique proposant des bougies, des icônes et des livres qui racontent l’histoire de Krastova gora. Les moines vont répondre volontiers à toutes vos questions. Le site propose des nuitées.

 
Krastova gora ( Pădurea crucii) este printre cele mai mari vetre creştine din Bulgaria, care atrage numeroşi pelerini. Acest sit este localizat în Munţii Rodopi, la 60 km de Plovdiv, 40 km de Asenovgrad şi la 6 km de satul Borovo, la o altitudine de 1545 m, într-o poieniţă dintr-o frumoasă pădure.Legenda spune că o bucăţică din crucea lui Isus ar fi fost înmormântată acolo, ceea ce explică afluxul de credincioşi din toată ţara. Se povestesc numeroase legende despre acest loc, toate legate de crucea lui Iisus şi de miracolul vindecării.La începutul ansamblului de capele se găseşte biserica Pokrov na Presveta Bogoroditsa (Giulgiul Sfintei Marii, mama Domnului), a carei construcţie a fost finalizată în 1995. De aici porneşte o alee până în vârful unei mici coline unde sunt situate capele consacrate celor 12 apostoli.In anul 1936, tarul Boris al III-lea a donat sitului o cruce mare, metalică, de 99 kg; o copie a acesteia se înalţă acum în punctul cel mai înalt al aleii. Oamenii cred în puterile miraculoase ale crucii şi în capacităţile sale de a trata boli incurabile. În apropierea capelelor se găseşte un izvor care, conform legendelor/ ar avea, de asemenea, puteri tămăduitoare.Numărul pelerinilor atinge apogeul în ajunul Krastovden (Ziua Crucii), în 14 septembrie. In data de 13 septembrie a fiecarui an, mii de credincioşi vin să se roage pentru sănătatea lor şi asistă la slujba de noapte/ stau de veghe în faţa bisericii Porkov Bogorodichen sau îşi petrec noaptea într-una dintre capele.Situat într-o zonă foarte frumoasă, acest ansamblu de capele atrage numeroşi pasionaţi ai naturii şi persoane aflate în căutarea unui loc liniştit pentru a se destinde/ relaxa.Aici/ In acest sit, există un magazin cu lumânări, icoane şi cărţi ce relatează istoria Krastovei gora. Călugării vă vor răspunde cu plăcere la toate întrebările. Situl propune şi înnoptări.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu